Türkiye Tekstil Sanayi İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu ve çalışanları olarak görev almakta olduğumuz tüm sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde;

  1. Kanuni zorunluluklara, TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme Standardına ve MYK Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği şartlarına uygun davranacağımızı,
  2. Tüm adaylara eşit mesafede olacağımızı, sınav ve belgelendirme süreçlerindeki tüm hizmetleri objektif, tarafsız ve adalet ilkeleri çerçevesinde sunacağımızı,
  3. Türkiye Tekstil Sanayi İktisadi İşletmesi yönetim kurulu olarak, çalışanlarımızın ve komitelerde görev yapan kişilerin tarafsızlığını ve güvenirliğini etkileyecek iç ve dış baskılara müsaade etmeyeceğimizi,
  4. Sınavlar esnasında adaylar hakkında edinmiş olduğumuz bilgileri 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,
  5. Hizmetlerimizin tarafsızlığına gölge düşürebilecek çıkar çatışmaları içinde bulunmayacağımızı ve çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz ederek gerekli önlemleri alacağımızı,

Beyan eder, tüm bu hususların politikamız, prosedürlerimiz, sözleşmelerimiz ve dokümanlarımız ile garanti altına alındığını taahhüt ederiz.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu