Sektörümüzde eğitimli ve belgeli çalışan sayısını arttırarak her alanda yüksek verimlilik ve kaliteli iş üreten işgücü ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamaktır.