Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi (TSM), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerini yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiği tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nunda yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermektedir. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, kişisel verilerin TSM tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması ve imhası ile ilgili süreçler ve prensipler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Politikaya ulaşmak için  tıklayınız