Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’ne göre, belgelendirme faaliyetlerinde bulunacak kurum/kuruluşların; TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca, TS EN ISO / IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dahilinde akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda TSM bünyesinde, TS EN ISO / IEC 17024 standardına uygun bir yönetim ve belgelendirme sistemi kurulmuş ve işletilmektedir. Bu kapsamda personel belgelendirme faaliyetlerinde kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştirebilmek ve belgelendirme başvurusunda bulunan adaylarla paylaşabilmek amacıyla Tekstil Sertifikasyon Merkezi Kalite El Kitabı hazırlanmıştır.