Ülkemizde tekstil sektöründe en önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olan Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, kurulduğu ilk günden itibaren Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün menfaatleri doğrultusunda önemli faaliyetler göstermekte ve bu anlamda insan ve üretim merkezli politikalar geliştirerek ülkemiz kalkınmasına ve refahına önemli katkılar sağlamaktadır.

Global tekstil konfeksiyon sektörünün önemli ülkelerinden biri olarak Türkiye, bu sektörlerde sahip olduğu potansiyelini daha ileri noktalara taşımak, bu sektörlerde önde gelen marka ülkelerden biri olmak adına, işgücünün ve mevcut üretim yapısının yüksek katma değerli ve yenilikçi ürün üretimine yönelik olarak geliştirilmesine yönelik politikalara öncülük etmektedir.

Geleneksel emek yoğun yapısı nedeniyle insan odaklı yaklaşımların büyük önem taşıdığı, işgücünün eğitimi ve gelişimine yönelik önemli yatırımların yapıldığı sektörümüzde, işgücünün kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler büyük önem arz etmektedir.

Sertifikasyon alanında TTSİS’in desteği ve katkılarıyla kurulan Tekstil Sertifikasyon Merkezi (TSM), sektörde yeterliliklerin belgelendirilmesi noktasında önemli bir eksikliği giderecek, sektörün makro anlamdaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak üzere önemli bir işlev üstlenecektir.

TSM’nin öncelikli hedefi tekstil sektöründe, örgün, yaygın ve informal yollarla gerçekleşen tüm mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesine yönelik etkin, şeffaf, adil, tarafsız, güvenilir bir sınav ve belgelendirme sistemi oluşturmaktır.

TSM, belgelendirme hizmetine yönelik olarak teorik ve pratiğe dayalı bir sınav ve belgelendirme sistemi kurgulamış, bu kapsamda da gerekli organizasyonel yapılanmayı tamamlamıştır.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tüzüğünün 4/17-2 maddesi uyarınca, TTSİS Yönetim Kurulu’nun 28.04.2013 tarihli kararı ile kurulmuştur.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu’nun 27.06.2014 tarihli kararına istinaden belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm faaliyetlerinin “Tekstil Sertifikasyon Merkezi” kısaca “TSM” olarak adlandırılmasına karar verilmiştir.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi;

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi (Tekstil Sertifikasyon Merkezi) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşudur. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi (Tekstil Sertifikasyon Merkezi) Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere 31.12.2013 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumundan AB-0058-P no ile akredite olmuş ve MYK tarafından yapılan inceleme denetim ve değerlendirme sonucunda 09.09.2014 tarihinde yetkilendirilerek sınav ve belgelendirme çalışmalarına resmen başlamıştır.

Tekstil Sertifikasyon Merkezi’nin merkezi, Metrocity AVM Büyükdere Caddesi No:171 A Ofis Blok K:18 1. Levent İstanbul adresinde yer almaktadır.

TSM imzalamış olduğu protokoller kapsamında Adana, Kayseri ve Çerkezköy Mesleki Teknik ve Eğitim Merkezlerinde de tekstil sektöründeki muhtelif mesleklerde belgelendirme faaliyeti yürütmektedir.

 

MYK Yetki Belgesi için tıklayınız

MYK Kapsam Belgesi için tıklayınız