Tekstil sektöründe belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere kurulan Tekstil Sertifikasyon Merkezi 11 Ulusal Yeterlilikte akredite olarak hizmet vermektedir.

Sınavlara Başvuru:

Tekstil Sertifikasyon Merkezi’nin yapmış olduğu sınavlara başvurmak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Adaylar online olarak internetten başvuru yapabilecekleri gibi Tekstil Sertifikasyon Merkezini arayarak da sınavlara kayıt olabilirler. Sınavlara toplu başvuruda bulunmak isteyen kurumlar Tekstil Sertifikasyon Merkezi tarafından kendilerine gönderilecek PR.05-F.13 Toplu Sınav Başvuru Formu’nu doldurarak sınava kayıt yaptırabilirler.

Sınav Yerleri:

Sınavlar Tekstil Sertifikasyon Merkezi’nin sözleşmeli olarak anlaştığı Adana, Kayseri ve Çerkezköy’deki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinde ya da uygunluk denetiminden geçtiği takdirde firmalar ile yapılan PR 05-S 05 Gezici Sınav Birimi Sözleşmesi ile firmanın kendi bünyesinde, aday kendi iş emrini/reçetesini gerçekleştirirken yapılabilir.

Sınav Süreci:

Sınavlar teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Teorik sınavlar bilgisayar ortamında gerçekleştirilebileceği gibi, sınav kitapçıkları üzerinden de gerçekleştirilmektedir. Teorik sınavda, adaya Ulusal Yeterliliklerde yer alan başarım ölçütleri doğrultusunda çoktan seçmeli (4 şıklı) sorular yöneltilmektedir.

Pratik sınavlarda, adaya iş emri/reçete verilerek makine başında istenilen üretimi gerçekleştirmesi beklenir. Ulusal Yeterliliklerde yer alan başarım ölçütleri doğrultusunda hazırlanan kontrol listeleri ile aday takip edilerek gerekli puanlandırma yapılır.

Ulusal Yeterliliklerde her bir birim için ayrı yer alan başarı yüzdelerine göre sınav sonuçları hesaplanmaktadır. Teorik ve pratik sınavın her ikisinde de başarılı olan aday Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Teslimi:

Başarılı olan adaylar, belgelerini alabilmek için öncelikli olarak MYK’nın her yıl belirlemiş olduğu belge ücretini ilgili hesaba yatırırlar. Belgeleri merkeze ulaştığında kendilerine haber verilir, merkezden bizzat gelip teslim alarak, merkezin görevlendirdiği değerlendirici/çalışanlar tarafından veya ev ve işyeri adreslerine kargo yoluyla belge adaya ulaştırılır.

Kapsam Genişletme ve Ulusal Yeterliliklerde Değişiklik:

Belge geçerlilik süresi içerisinde belgelendirilmiş kişiler kapsam genişletme talebinde bulunabilirler. Kapsam genişletme talebinde aday sadece ilave olarak başarılı olması gereken sınavlara tabi tutulur. Adayın kapsam genişletme talebi ve ilgili sınavlar sonrası belgelendirme kararı Karar Verici tarafından değerlendirilir.

Aday aynı zamanda Ulusal Yeterliliklerde meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle de ilave sınavları veya şartları tamamlamak durumunda kalabilir. Bu durum Tekstil Sertifikasyon Merkezi’nin web sayfasında yayınlanır ve belirtilen süre içerisinde adayların ilave şartları yerine getirmesi beklenir.

Adayın Başarılı Olmadığı Durumlar:

Adayın yatırmış olduğu ücret karşılığında; ilk girdiği teorik ve pratik sınavlardan başarılı olmaması durumunda bir kez daha teorik ve pratik sınava girme hakkı bulunmaktadır. İkinci kez girdiği sınavlardan da başarısız olan aday Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanamaz ve yeniden ücret yatırarak sınavlara girebilir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınav hakkı bulunmaktadır.

Sınavlarda İtiraz ve Şikayet:

Aday, sınav süreci ve sonucuyla ilgili 15 gün içerisin de itiraz ve şikayet formunu ıslak imzalı olarak doldurarak itiraz edebilir. Belgelendirme işlemleri, merkezin uygulamaları vb. konular hakkındaki şikayetlerini de yine aynı form ile ıslak imzalı olarak gerçekleştirebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sınavlarda Çıkan Soru Sayıları, Süre ve Başarım Yüzdeleri:

             
İPLİK MESLEKLERİ TEOERİK SINAVLAR PRATİK SINAVLAR
Ulusal Yeterlilik Adı Birimler Başarı Yüzdesi Soru Sayısı Süre Başarı Yüzdesi Süre
İplik Eğirme Operatörü Seviye 2 A1 50%  8-12 Soru başına 2 dk. 70% Adayın kullandığı her makine için 40 dk. süre verilmektedir. İşletmelerde yapılan sınavlarda ve prosesin uzun olduğu işlemlerde değerlendiricinin inisiyatifinde süre uzatılabilir.
A2 50%  5-8 Soru başına 2 dk. 70%
A3 50%  30-40 Soru başına 2 dk. 70%
İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2 A1 50%  8-12 Soru başına 2 dk. 70%
A2 50%  5-8 Soru başına 2 dk. 70%
A3 50%  30-40 Soru başına 2 dk. 70%
 İplik Operatörü Seviye 4 A1 60%  8-12 Soru başına 2 dk. 70%
A2 60%  5-8 Soru başına 2 dk. 70%
A3 60%  30-40 Soru başına 2 dk. 70%
A4 60%  10-20 Soru başına 2 dk. 70%
Ön İplik Operatörü Seviye 3 A1 50%  8-12 Soru başına 2 dk. 70%
A2 50%  5-8 Soru başına 2 dk. 70%
A3 50%  30-40 Soru başına 2 dk. 70%
Ön İplik Operatörü Seviye 4 A1 60%  8-12 Soru başına 2 dk. 70%
A2 60%  5-8 Soru başına 2 dk. 70%
A3 60%  30-40 Soru başına 2 dk. 70%
A4 60%  10-20 Soru başına 2 dk. 70%

 

TERBİYE MESLEKLERİ TEOERİK SINAVLAR PRATİK SINAVLAR
Ulusal Yeterlilik Adı Birimler Başarı Yüzdesi Soru Sayısı Süre Başarı Yüzdesi Süre
Boyama Operatörü Seviye 3 A1 60% 16-24 Soru başına 2 dk. 70% Adayın kullandığı her makine için 40 dk. süre verilmektedir. İşletmelerde yapılan sınavlarda ve prosesin uzun olduğu işlemlerde değerlendiricinin inisiyatifinde süre uzatılabilir.
A2 50% 28-40 Soru başına 2 dk. 60%
Boyama Operatörü Seviye 4 A1 60% 16-24 Soru başına 2 dk. 70%
A2 60% 28-40 Soru başına 2 dk. 70%
A3 60%  10-20 Soru başına 2 dk. 70%
 Ön Terbiye Operatörü Seviye 3 A1 60% 16-24 Soru başına 2 dk. 70%
A2 60% 28-40 Soru başına 2 dk. 70%
Ön Terbiye Operatörü Seviye 4 A1 60% 16-24 Soru başına 2 dk. 70%
A2 60% 28-40 Soru başına 2 dk. 70%
A3 60%  10-20 Soru başına 2 dk. 60%
Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 3 A1 60% 16-24 Soru başına 2 dk. 70%
A2 60% 28-40 Soru başına 2 dk. 70%
Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 4 A1 60% 16-24 Soru başına 2 dk. 70%
A2 60% 28-40 Soru başına 2 dk. 70%
A3 60%  10-20 Soru başına 2 dk. 70%