Adaylar teorik sınavlardan önce internet veya sınav merkezleri aracılığıyla vermiş olduğu kimlik bilgilerinin yer aldığı PR.05-F.03 Personel Belgelendirme Başvuru Formunu kontrol eder ve başvuru formunda bulunan taahhüt metnini onaylayarak imzalar. Adayların taahhüt metni ile beraber Sertifika Kullanım Sözleşmesini de imzalamaları gerekmektedir. Sertifika Kullanım Sözleşmesi’ne  bu linkten ulaşabilirsiniz.

Taahhüt Metni

 1. Aday, bu formda yer alan kişisel bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder.
 2. Aday, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince Tekstil Sertifikasyon Merkezi tarafından oluşturulmuş olan ve www.tekstilsertifikasyon.com adresinde yer alan P.02 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası doğrultusunda kişisel verilerinin yasal olarak aktarılması gereken kurum ve kuruluşlar (Mesleki Yeterlilik Kurumu, TÜRKAK vb.) ile paylaşılmasını, işlenmesini, toplanmasını, aktarılmasını, kullanılmasını kabul eder.
 3. Aday sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağını; bu durumun tespit edilmesi halinde sınavının geçersiz sayılacağını ve hiçbir hak talep etmeyeceğini taahhüt eder.
 4. Aday, www.tekstilsertifikasyon.com sitesinde yer alan Sınav Kurallarına uyacağını taahhüt eder.
 5. Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra, uygun kontenjanın sağlanması halinde internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez.
 6. Sınavlar, teorik ve performans olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Her birimden başarılı olma notu ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenir. Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden ve ilgili seçmeli birimlerden sınava girmesi ve başarılı olması gerekmektedir.
 7. Adayın sınavda başarısız olduğum birim / birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden ikinci defa sınava girme hakkı bulunmakta olup, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınav hakkı bulunmaktadır.
 8. Aday yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını kabul eder.
 9. Aday, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadığı, sınav görevlilerinin ve kendi can güvenliğini tehlikeye atması durumunda sınavının durdurularak, sınavdan başarısız sayılacağını kabul eder.
 10. Aday İtiraz ve şikayet süreci ile ilgili Tekstil Sertifikasyon Merkezi prosedürlerine (www.tekstilsertifikasyon.com adresinde yer almaktadır) uyacağını kabul eder.
 11. Aday, sertifika almaya hak kazandığında www.tekstilsertifikasyon.com sitesinde yer alan Sertifika Kullanım Sözleşmesini imzalayacağını taahhüt eder.
 12. Sonuç bildirimi yapılmış ve belgelendirme kararı verilmiş bir sınavın iptal edilmesi durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) web portalında ilgili sınav ve belgeler için iptal talebi oluşturulacak ve belge iptal talebi onaylanan kişilerin belgeleri geri çağırılacaktır. Uygunsuzlukların ortadan kaldırılması durumunda belgesi iptal edilen kişiler için, yeni sınav programının açılması ve mevzuata uygun bir şekilde sınav(lar)ın gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Adayın, sınava katılmak istememesi durumunda ise sınav ücretinin tamamı teşvikten geri ödenmemiş ise kalan miktar kişiye iade edilecektir.
 13. Sonuç bildirimi yapılmamış bir sınavın (kamera kaydı inceleme veya iç doğrulama vb. nedenlerle) iptal edilmesi halinde adaya kalan ücretsiz sınav hakları saklı tutulmak üzere ücretsiz ek sınav hakkı tanımlanacaktır.
 14. Aday, herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığını beyan eder. Sınav süreçleri esnasında kronik bir rahatsızlığa yakalanması durumunda Tekstil Sertifikasyon Merkezi’ni bilgilendireceğini kabul eder.
 15. Adayın, yeni tip koronavirüs belirtileri sebebiyle sınava alınmadığı durumlarda hakkı yanmaz, sınav hakkı daha sonra kullanılmak üzere saklı kalmaktadır.
 16. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde Tekstil Sertifikasyon Merkezi hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.