Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

5 Aralık 2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’un 56. Maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamı 2020 yılına kadar (31/12/2019) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Karşılanan sınav ücretleri listesi için  tıklayınız .