6645 Sayılı Kanunun 74. maddesi (1) uyarınca;

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile de 36 olmak üzere toplam 117 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır. Dördüncü tebliğ ile 36 meslekte tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Tekstil Sertifikasyon Merkezi’nin akredite olduğu tüm meslekler zorunluluk kapsamına alınmıştır.

Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.