Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet ve itiraz web adresinde yer alan “İtiraz ve Şikayet Formu” doldurularak, ıslak imzalı olacak şekilde TSM’ ye gönderilerek yapılır.

İtirazlar genellikle, başvuruların ve sınavların değerlendirilmesi, belgelendirme kararları, gözetim kararları, belge iptali, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması işlemleriyle ilgili konuları kapsamakla beraber TSM faaliyetleriyle ilgili her türlü konuda yapılabilir.

Şikayet genellikle, merkez personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları, tüm gizlilik ve güvenlik ihlalleri ve belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışlarıyla ilgili idari konuları içermekle beraber TSM faaliyetleriyle ilgili tüm konular şikayet yapılabilir.

Belgelendirme süreci hakkında yapılacak itiraz ve şikayetlerin kabul edilebilmesi için, itiraz ve şikayete konu olan olayın gerçekleşmesini takip eden 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

TSM’ye gelen itiraz ve şikayetler, ön değerlendirmeden geçirilerek konunun itiraz / şikayete uygun olup olmadığına karar verilir. İtiraz ve şikayeti uygun olamayan kişilere mail veya telefon aracılığıyla bilgi verilir.

İtiraz veya şikayet konusu uygun olan kişilerin itiraz ve şikayetleri, 30 iş günü içerisinde TSM tarafından değerlendirilerek adaya telefon ve mail ile bilgi verilir. Öngörülen çözüm itiraz veya şikayet sahibinin itiraz/şikayetini gideremez ise konu İtiraz ve Şikayet Komitesine iletilir.

İtiraz ve Şikayet Komitesi, konunun Komiteye iletilmesini takip eden 1 aylık süre zarfında itiraz veya şikayeti bir sonuca bağlar, çözüm itiraz veya şikayet sahibine mail veya telefon ile iletilir.

İtiraz veya şikayet sahibi itiraz/şikayet konusunu gerek görmesi durumunda yukarıda tanımlanmış olan yöntemlerin ertesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na da yapabilir.

 İtiraz ve şikayet formunu indirmek için tıklayınız