Belgelendirme süreci çalışanı ve işvereni çeşitli avantajlar ile ödüllendirmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi çalışan iş yeri açma hakkı, okullarda çalışabilme hakkı, KOSGEB teşvikleri ve zorunlu mesleki eğitimin gerektirdiği alanlarda çalışabilme haklarına sahip olurken, işveren 25.02.2011 tarihli 6111 sayılı İş Kanunun ilgili maddesi (Geçici 10’uncu madde) kapsamındaki teşviklerden yararlanabilecektir.

 

 Ek-1 6111 Sayılı Torba Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşvikleri

 Ek-2 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin İş Yeri Açma Hakkını Elde Etmesi

 Ek-3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin Okullarda Çalışabilmesi

 Ek-5 KOSGEB Tarafından Verilen Belgelendirme Destekleri

Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.