Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 3);

Bitim İşlemleri Operatörü iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde,  tekstil bitim işlemlerinde (yıkama, kurutma, dekatür, sanfor, şardon, taşlama, dinkleme, kalandır, zımpara vs.) kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

Bitim İşleri Operatörü, bitim işlemleri öncesi hazırlıkların yapılması, makinelerin üretime hazırlanması, kumaşın makineye beslenmesi, kumaş özelliklerine göre makine çalışma ayarlarının yapılması (sıcaklık, sıkma silindirleri, kumaş geçiş hızı, atkı veya ilmek sıra düzgünlüğü, vb.), kumaş akışının takip edilmesi, makine çıktılarının uygun şekilde boşaltılması, taşınması, makinelerin ve çevresinin temizliğinden sorumludur. Sorumluluğunda olan makinede/makinelerde, üretimin her aşamasında uygun miktar, kalite ve standartta ürünün elde edilmesini sağlar.

Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 4);

Bitim İşlemleri Operatörü iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, tekstil bitim işlemlerinde (yıkama, kurutma, dekatür, sanfor, şardon, taşlama, dinkleme, kalandır, zımpara vs.) kullanılan makinelerde görev yapan operatörleri sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını kontrol eden kişidir.

Sorumluluklar; iş organizasyonunun yapılması, makinelere ait üretim planlarının uygulanması, makinelere operatörlerin dağıtılması, imalat sürecinin kontrol edilmesi, makine ve operatörlerin performanslarının izlenmesi ve yapılan testlerin sonuçlarına göre üretimin yönlendirilmesinden sorumludur. Sorumluluğunda olan makinede/makinelerde, üretimin her aşamasında uygun miktar, kalite ve standartta ürünün elde edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Boyama Operatörü (Seviye 3);

Boyama Operatörü; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, tekstil ürünlerini boyama işlemlerinde kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

Boyama Operatörü ürünün boya işlemi için hazırlanması, makineye yüklenmesi, makinelerin istenilen ürün özelliklerine göre basit ayarlarının yapılması, üretimin takip edilmesi, makine çıktılarının uygun şekilde boşaltılması, boya ve kimyasal hazırlığının yapılması, boyama sonucunda uygun rengin elde edilmesi için gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesi, boyanmış ürün ile ilgili kontrol işlemlerinin yapılması, makinelerin ve çevresinin temizliğinden sorumludur. Sorumluluğunda olan makinede/makinelerde üretimin her aşamasında uygun miktar, kalite ve standartta ürünün elde edilmesini sağlar.

Boyama Operatörü (Seviye 4);

Boyama Operatörü iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, tekstil ürünlerini boyama işlemlerinde kullanılan makinelerde görev yapan operatörleri sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını kontrol eden kişidir.

Boyama Operatörü iş organizasyonunun yapılması, makinelere ait üretim planlarının uygulanması, makinelere operatörlerin dağıtılması, imalat sürecinin kontrol edilmesi, makine ve operatörlerin performanslarının izlenmesi ve yapılan testlerin sonuçlarına göre üretimin yönlendirilmesinden sorumludur. Sorumluluğunda olan makinelerde üretilen ürünün uygun miktar, kalite ve standartta olması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3);

Ön Terbiye Operatörü; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, ön terbiye işlemlerinde (ağartma, merserizasyon, yakma vs.)  kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

Ön Terbiye Operatörü ön terbiye işlemleri öncesi hazırlıkların tamamlanması, ön terbiye işlemlerinin yapılması, makinenin üretime hazırlanması, üretim sırasında üretim şekline göre kimyasal ve fiziksel ölçümlerin yapılması, sorumluluğundaki makinelerin takip edilmesi, makine çıktılarının uygun şekilde boşaltılması ile makinelerin ve çevresinin temizliğinden sorumludur. Sorumluluğunda olan makinede/makinelerde, üretimin her aşamasında belirlenen zamanda uygun miktar, kalite ve standartta ürünün elde edilmesini sağlar.

Ön Terbiye Operatörü (Seviye 4);

Meslek Tanımı; Ön Terbiye Operatörü iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, tekstil ön terbiye işlemlerinde (ağartma, merserizasyon, yakma vs.) kullanılan makinelerde görev yapan operatörleri sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını kontrol eden kişidir.

Sorumluluklar; iş organizasyonunun yapılması, makinelere ait üretim planlarının uygulanması, makinelere operatörlerin dağıtılması, imalat sürecinin kontrol edilmesi, makine ve operatörlerin performanslarının izlenmesi ve üretimin yönlendirilmesinden sorumludur. Sorumluluğunda olan makinelerde, üretilen ürünün uygun miktar, kalite ve standartta olması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.