İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2);

İplik Bitim İşleri Operatörü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, iplik makinesinden çıkan kopslara/bobinlere gereken fikse işlemlerini yapan, kopsları/bobinleri istenilen bobin formatına getiren ve bu aşamalarda kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

Bu makinelerin operatörlüğünü yaparken; makinelere kopsların/bobinlerin getirilmesi, makinelerin beslenmesi, makinelerin istenilen ürüne göre ayarlarının yapılması, üretimin kontrol edilmesi, üretim hatalarının belirlenmesi, hataların ilgili yerlere iletilmesi, makinelerin çıktılarının uygun şekilde boşaltılması, dolan bobinlerin etiketlenmesi, bobin arabalarına yüklenmesi, arabalar üzerine alınan bobinlerin istenilen standartlara uygunluğunun gözle ve elle kontrol edilmesi, hatalı bobinlerin ayrı arabalara aktarılması, makinelerin ve çevresinin temizliği, teleflerin toplanması operatörün sorumluluğundadır.

İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2);

İplik Eğirme Operatörü; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, fitilden (ring) veya şeritten (open-end/hava jeti) iplik oluşumuna kadar olan aşamalarda kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

Bu makinelerin operatörlüğünü yaparken, fitilin veya şeridin stok alanından veya ilgili makine üzerinden alınıp, ring/open-end/hava jeti makinelerine bağlanması, makinelerin istenilen ürün özelliklerine göre basit ayarlarının yapılması, üretimin uygun kalitede olması için gerekli kontrollerin yapılması, üretim hatalarının belirlenmesi, hataların ilgili yerlere iletilmesi, makine çıktılarının uygun şekilde boşaltılması, taşınması, makinelerin ve çevresinin temizliği operatörün sorumluluğundadır.

İplik Operatörü (Seviye 4);

İplik Operatörü; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, kesik elyaftan iplik üretiminde, fitilden (ring) veya şeritten (open-end/hava jeti) bitmiş iplik oluşumuna kadar kullanılan makinelerde görev yapan operatörleri sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını yaptıran ve bu operatörlerin yetkinliğinde olmayan makine detay ayarlarını yapan kişidir.

Bu makinelerin operatörlüğünü yaptırırken üretilen ürünün uygun miktar, kalite ve standartta olması için; gerekli tedbirlerin alınması, iş organizasyonunun yapılması, makinelere ait üretim planlarının uygulanması, makinelere operatörlerin dağıtılması, imalat sürecinin kontrol edilmesi, makine ve operatörlerin performanslarının izlenmesi ve yapılan testlerin sonuçlarına göre üretimin yönlendirilmesi İplik Operatörü (Seviye 4)’nün sorumluluğundadır.

Ön İplik Operatörü (Seviye 3);

Ön İplik Operatörü; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, kesik elyaftan iplik üretiminin aşamalarından olan ön iplikhanede kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

Bu makinelerin operatörlüğünü yaparken makinelere elyafın/şeridin getirilmesi, bağlanması, makinelerin beslenmesi, makinelerin istenilen ürüne göre ayarlarının yapılması, ürüne verilecek katkı maddelerinin verilmesi, imalat sürecinin kontrol edilmesi, üretim hatalarının belirlenmesi, hataların ilgili yerlere iletilmesi, makinelerin çıktılarının uygun şekilde boşaltılması, taşınması, makinelerin ve çevresinin temizliği operatörün sorumluluğundadır.

Ön İplik Operatörü (Seviye 4);

Ön İplik Operatörü; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, kesik elyaftan iplik üretiminde ön iplikhanede görev yapan operatörleri sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını yaptıran ve bu operatörlerin yetkinliğinde olmayan makine detay ayarlarını yapan kişidir.

Bu makinelerin operatörlüğünü yaptırırken üretilen ürünün uygun miktar, kalite ve standartta olması için; gerekli tedbirlerin alınması, iş organizasyonunun yapılması, makinelere ait üretim planlarının uygulanması, makinelere operatörlerin dağıtılması, imalat sürecinin kontrol edilmesi, makine ve operatörlerin performanslarının izlenmesi ve yapılan testlerin sonuçlarına göre üretimin yönlendirilmesi Ön İplik Operatörü (Seviye 4)’nün sorumluluğundadır.