TSM, sertifika sahibinin Sertifikasının kullanımını, aşağıda yer alan hallerden birinin varlığı halinde Karar Verici onayı ile belirli bir süreliğine askıya alma hakkına sahiptir.

Askıya alma nedenleri;
• Sertifikasyon sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
• Gözetim kriterlerini yerine getirmemesi,
• Logo kullanım şartlarına uymaması,

Sertifika sahibi, sertifikasının askıya alınma kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logo kullanımını durdurmak zorundadır.

Askıda kalma süresi en fazla 12 aydır. Askıya alma ve iptal süresince, sertifika sahibi ve çalıştığı kuruluş, ilgili sertifikaya ait haklardan faydalanamaz. Sertifikanın askıya alınma nedeninin yapılan inceleme neticesinde giderildiği kanıtlandığında, Karar Verici tarafından Sertifika askıdan kaldırılır.