• İnternet üzerinden yapılan başvuruyu takip eden 7 günlük süre zarfında TSM web sayfasında belirtilen sınav ücretlerini ilgili banka hesabına yatırmamış adayların sınav başvuruları kabul edilmez.
 • Adaylar sınav saatinden en geç 30 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır.
 • Adaylar sınav salonuna gelirken beraberlerinde resimli ve geçerli bir kimlik belgesi getirmek zorundadırlar. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava katılamayacaklardır.
 • Adayların sınav salonlarına cep telefonu, cep bilgisayarı, elektronik aygıt, her türlü elektronik/ mekanik cihaz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, silah ve benzeri  teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük,  pergel, açıölçer, cetvel  vb. araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.
 • Sınav süresince adayların,
  • Birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri, kopya vermeleri veya teşebbüs etmeleri,
  • Soru veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
  • Sınav düzenini bozacak sınava giren diğer kişileri rahatsız edecek davranışlarda  bulunmaları,
  • Değerlendirici veya gözetmenle sınavı bozacak şekilde konuşmaları,
  • Sınav Kurallarına Aykırıdır.
 • Teorik sınav süresince sınav salonunu terk eden adaylar tekrar sınava alınmaz.
 • Performansa dayalı uygulama sınavına girecek olan adayların sınavın tüm aşamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymaları istenir, aksi davranışta bulunanların sınavları sonlandırılır.
 • Sınavla ilgili yapılacak itirazlar, itiraza konu olan olayın gerçekleşmesinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.