TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

Geçerlilik Süresi: 31.12.2021

1-  (11UY0037-2)-İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ (SEVİYE 2)

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

Toplam:  750 TL
KDV Dahil
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler

136 136
 

A2 Kalite Yönetim Sistemi

136 136
 

A3 Makine Hazırlık, Takip Ve Kontrol İşlemleri

136 342 478

2- (11UY0036-2 ) -İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ (SEVİYE 2)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

Toplam:  750 TL
KDV Dahil
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler

136 136
 

A2 Kalite Yönetim Sistemi

136 136
 

A3 Makine Hazırlık, Takip, Kontrol ve Boşaltma İşlemleri

136 342 478

3- (11UY0038-4)-İPLİK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4)

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

Toplam:  790 TL
KDV Dahil
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler

104 104
 

A2 Kalite Yönetim Sistemi

104 104
 

A3 Makine Hazırlık, Ayar, Kontrol ve Sonlandırma İşlemleri

104 374 478
 

A4 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar

47 57 104

4- (11UY0039-3)- ÖN İPLİK OPERATÖRÜ (SEVİYE 3)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

Toplam:  750 TL
KDV Dahil
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler

136 136
 

A2 Kalite Yönetim Sistemi

136 136
 

A3 Makine Hazırlık, Ayar, Kontrol ve Sonlandırma İşlemleri

136 342 478

5- (11UY0039-4)-ÖN İPLİK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

790 TL
KDV Dahil
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler

104 104
 

A2 Kalite Yönetim Sistemi

104 104
 

A3 Makine Hazırlık, Ayar, Kontrol ve Sonlandırma İşlemleri

104 374 478
 

A4 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar

47 57 104

6- ( 13UY0139-3)- ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ (SEVİYE 3)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

750 TL
KDV Dahil
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

272 272
 

A2 Üretim Hazırlık ve Sonlandırma İşlemleri

136 342 478

7- (13UY0139-4)- ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ (SEVİYE 4)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

790 TL
KDV Dahil
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

208 208
 

A2 Üretim Hazırlık, Kontrol, Denetim ve Sonlandırma İşlemleri

136 342 478
 

A3 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar

104 104

8- (13UY0138-3)-BOYAMA OPERATÖRÜ (SEVİYE 3)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

750 TL
KDV Dahil
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

272 272
 

A2 Hazırlık, Boyama ve Kontrol İşlemleri

136 342 478

9- (13UY0138-4) -BOYAMA OPERATÖRÜ (SEVİYE 4)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

790 TL
KDV Dahil
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

208 208
 

A2 Hazırlık, Boyama ve Kontrol İşlemleri

136 342 478
 

A3 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar

104 104

10- (13UY0137-3)-BİTİM İŞLEMLERİ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

750 TL
KDV Dahil
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

272 272
 

A2 Hazırlık ve Bitim İşlemleri

136 342 478

11- (13UY0137-4) -BİTİM İŞLEMLERİ OPERATÖRÜ(SEVİYE 4)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

790 TL
KDV Dahil
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi

208 208
 

A2 Hazırlık ve Bitim İşlemleri

136 342 478
 

A3 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar

104 104

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

  1. Ölçme ve değerlendirme, birimlerde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde iki farklı(Teorik ve Uygulama Sınavı) aşamada yapılır.
  2. Belge almaya hak kazanabilmek için aday, tüm birimlerin teorik ve uygulama sınavlarından başarı sağlamalıdır.
  3. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 1 yıldır. Yeterlilik biriminin başarılması durumunda geçerlilik süresi 2 yıldır.
  4. Teorik ve Uygulama sınavlarında adayların başarısız oldukları birimlerde ilk sınav tarihini takip eden bir yıllık dönemde yeni bir ödeme yapmadan bir kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. Aynı birimde girmiş olduğu 2 sınavdan da başarısız olan adaylarla, ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olan adayların sınava girebilmek için yeniden sınav ve belgelendirme ücreti ödemeleri gerekir.
  5. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iki kez daha sınav hakkı bulunmaktadır.
  6. MYK Belge Ücreti 200 TL’dir. Başarılı olan adaylardan belge düzenleme aşamasında MYK’ya yatırılmak üzere alınır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanarak sınav olmuş ve belge almaya hak kazanmış adaylardan belge ücreti alınmaz.
  7. Sınavsız belge yenileme ücreti KDV dahil 200 TL, sınavlı belge yenileme ücreti her bir yeterlilikteki performans sınav ücretidir.
  8. Kaybolmuş, yıpranmış vb. belgelerin tekrar basımı için yeniden belgelendirme işlemi MYK belge ücreti dahil KDV dahil 200 TL’dir.
  9. Ücretlere %18 KDV dahildir.