Meslek Standartları; kısaca bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari norm olarak tanımlanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ulusal yeterlilik sisteminin ilk aşaması olan meslek standartlarını, her sektörde gerekli bilgi deneyim ve alt yapı gibi kriterleri göz önüne alarak yaptığı değerlendirme ertesinde sektörlerin önde gelen kurum ve kuruluşlarına hazırlatmaktadır.

Ulusal Meslek standartları;
• İş analizine dayanır.
• Kişinin yürütmesi gereken başlıca görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder ve meslekî açıdan sahip olunmaması gereken hususları içerir.
• Meslekî yeterlilik seviyelerini yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir.
• Meslekî alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri içerir.
• Hazırlanma sürecinde sosyal tarafların etkili olarak katılması, görüş ve katkısının alınması esastır.
• İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta yazılır.
• Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.
• Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez.