Tekstil Sertifikasyon Merkezi 2011 - 2016

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız:   http://www.myk.gov.tr/

BELGELENDIRME KAPSAMIMIZ