Tekstil Sertifikasyon Merkezi 2011 - 2016

Sınav Ücret Tarifesi

 

 tsm
TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

Geçerlilik Süresi: 31.12.2019

1- (11UY0037-2)-İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ (SEVİYE 2)

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

Toplam:  

650 TL

KDV Dahil
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler 118 - 118
A2 Kalite Yönetim Sistemi 118 - 118
A3 Makine Hazırlık, Takip Ve Kontrol İşlemleri 118 296 414

2- (11UY0036-2 ) -İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ (SEVİYE 2)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

Toplam:

650 TL

KDV Dahil
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler 118 - 118
A2 Kalite Yönetim Sistemi 118 - 118
A3 Makine Hazırlık, Takip, Kontrol ve Boşaltma İşlemleri 118 296 414
3- (11UY0038-4)-İPLİK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4)

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

Toplam:

690 TL

KDV Dahil
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler 92 - 92
A2 Kalite Yönetim Sistemi 92 - 92
A3 Makine Hazırlık, Ayar, Kontrol ve Sonlandırma İşlemleri 92 322 414
  A4 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar 42 50 92

4- (11UY0039-3)- ÖN İPLİK OPERATÖRÜ (SEVİYE 3)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

Toplam:

650 TL

KDV Dahil
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler 118 - 118
A2 Kalite Yönetim Sistemi 118 - 118
A3 Makine Hazırlık, Ayar, Kontrol ve Sonlandırma İşlemleri 118 296 414

5- (11UY0039-4)-ÖN İPLİK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

690 TL
KDV Dahil
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler 92 - 92
A2 Kalite Yönetim Sistemi 92 - 92
A3 Makine Hazırlık, Ayar, Kontrol ve Sonlandırma İşlemleri 92 322 414
A4 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar 42 50 92

6- ( 13UY0139-3)- ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ (SEVİYE 3)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

650 TL
KDV Dahil
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi 236 - 236
A2 Üretim Hazırlık ve Sonlandırma İşlemleri 118 296 414

7- (13UY0139-4)- ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ (SEVİYE 4)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

690 TL
KDV Dahil
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi 184 - 184
A2 Üretim Hazırlık, Kontrol, Denetim ve Sonlandırma İşlemleri 118 296 414
A3 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar 92 - 92

8- (13UY0138-3)-BOYAMA OPERATÖRÜ (SEVİYE 3)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

650 TL
KDV Dahil
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi 236 - 236
A2 Hazırlık, Boyama ve Kontrol İşlemleri 118 296 414

9- (13UY0138-4) -BOYAMA OPERATÖRÜ (SEVİYE 4)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

690 TL
KDV Dahil
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi 184 - 184
A2 Hazırlık, Boyama ve Kontrol İşlemleri 118 296 414
A3 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar 92 - 92

10- (13UY0137-3)-BİTİM İŞLEMLERİ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

650 TL
KDV Dahil
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi 236 - 236
A2 Hazırlık ve Bitim İşlemleri 118 296 414

11- (13UY0137-4) -BİTİM İŞLEMLERİ OPERATÖRÜ(SEVİYE 4)

 

Teorik Ücreti

KDV Dahil

Pratik Ücreti

KDV Dahil

690 TL
KDV Dahil
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi 184 - 184
A2 Hazırlık ve Bitim İşlemleri 118 296 414
A3 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar 92 - 92

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

 

1-) Ölçme ve değerlendirme, birimlerde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde iki farklı(Teorik ve Uygulama Sınavı) aşamada yapılır.

2-) Belge almaya hak kazanabilmek için aday, tüm birimlerin teorik ve uygulama sınavlarından başarı sağlamalıdır.

3-) Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 1 yıldır. Yeterlilik biriminin başarılması durumunda geçerlilik süresi 2 yıldır.

4-) Teorik ve Uygulama sınavlarında adayların başarısız oldukları birimlerde ilk sınav tarihini takip eden bir yıllık dönemde yeni bir ödeme yapmadan bir kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. Aynı birimde girmiş olduğu 2 sınavdan da başarısız olan adaylarla, ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olan adayların sınava girebilmek için yeniden sınav ve belgelendirme ücreti ödemeleri gerekir.

5-) Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iki kez daha sınav hakkı bulunmaktadır.

6) MYK Belge Ücreti 150 TL’dir. Başarılı olan adaylardan belge düzenleme aşamasında MYK’ya yatırılmak üzere alınır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanarak sınav olmuş ve belge almaya hak kazanmış adaylardan belge ücreti alınmaz.

7) Bir ulusal yeterlilikte birden fazla makineden sınava girmek isteyen adaydan, makine başına KDV dahil 459 TL ek bedel alınır.

8) Sınavsız belge yenileme ücreti KDV dahil 300 TL, sınavlı belge yenileme ücreti her bir yeterlilikteki performans sınav ücretidir.

9) Kaybolmuş, yıpranmış vb. belgelerin tekrar basımı için yeniden belgelendirme işlemi MYK belge ücreti dahil KDV dahil 300 TL’dir.

10) Ücretlere %18 KDV dahildir.

 

BELGELENDIRME KAPSAMIMIZ