Tekstil Sertifikasyon Merkezi 2011 - 2016

Başvuru Adımları

Belge almak isteyen adaylar, TSM web sitesi üzerinden elektronik ortamda online olarak doldurarak veya TSM’nin web sayfasında açık şekilde belirttiği sınav merkezlerine bizzat gelerek TSM personeli desteği ile sınav başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru yapmak isteyen adayların,

• “Adaylar için Sınav Rehberini”, sınav kurallarını içeren “Sınav Şartnamelerini” ve Sertifika almaya hak kazandıklarında imzalayacakları “Sertifika Kullanım Sözleşmesini” okumaları ve okuduklarını onaylamaları,

• Ön başvuru sırasında kendilerinden istenilen bilgileri eksiksiz olarak yanıtlamaları,

Başvuru ücretini;

Sınav Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesabı Bilgileri:

Banka Adı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Şube Adı: 753-Levent/İstanbul
Hesap Adı: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi Sertifikasyon Merkezi
Hesap IBAN No: TR540001000753651608075002

banka hesabımıza yatırmaları gerekmektedir.

Hibeden faydalanarak sınava girmek isteyen adaylar için;

AB Hibe Fon emanet hesap no:
Banka: Ziraat Bankası/ İstanbul Şubesi
0753/65160807-5003
Hesap IBAN No:TR27 0001 0007 5365 1608 0750 03

Belgelendirme sorumlusu tarafından değerlendirilen sınav başvuruları herhangi bir eksiklik veya uygunsuzluk bulunmaması durumunda onaylanır. Sınav başvuru formu onaylamış adayların teorik sınav yeri, tarihi ve saati, online olarak sistemden adaya bildirilir. Sınav teyitleri kendilerine ulaşmayan adaylar sınav tarihinden en geç bir hafta önce TSM’ye durumu bildirmeleri gerekir.

Web sitesi üzerinden başvuran adaylar, başvuru sırasında vermiş oldukları bilgileri içeren Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu ve taahhütnameyi sınav günü ayrıca imzalar.

Adaylar sınava fotoğraflı ve üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan yasal olarak geçerli bir kimlik belgesi ve iki adet vesikalık fotoğraf ile gelmeleri yeterlidir.

Aday, başvuru formunu imzalamakla, Adaylar için Sınav Rehberini”, sınav kurallarını içeren “Sınav Şartnamelerini” ve Sertifika almaya hak kazandıklarında imzalayacakları “Sertifika Kullanım Sözleşmesini” okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. Sınav başvurularının kabul edilebilmesi için Belgelendirme Sorumlusu tarafından değerlendirilip onaylanması gerekmektedir.

Adaylar başvuruda bulunacakları yeterliliklerle ilgili olarak TSM web sayfasından veya sınav merkezlerinden detaylı bilgi alabilirler.

BELGELENDIRME KAPSAMIMIZ