Tekstil Sertifikasyon Merkezi 2011 - 2016

İtiraz ve Şikayetler

Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet ve itiraz web adresinde yer alan “İtiraz ve Şikayet Formu” doldurularak, ıslak imzalı olacak şekilde TSM’ ye gönderilerek yapılır.

İtirazlar genellikle, başvuruların ve sınavların değerlendirilmesi, belgelendirme kararları, gözetim kararları, belge iptali, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması işlemleriyle ilgili konuları kapsamakla beraber TSM faaliyetleriyle ilgili her türlü konuda yapılabilir.

Belgelendirme süreci hakkında yapılacak itirazların kabul edilebilmesi için, itirazların itiraza konu olan olayın gerçekleşmesini takip eden 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

Şikayet genellikle, merkez personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları, tüm gizlilik ve güvenlik ihlalleri ve belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışlarıyla ilgili idari konuları içermekle beraber TSM faaliyetleriyle ilgili tüm konular şikayet yapılabilir.

İtiraz ve şikayet formunu indirmek için tıklayınız

BELGELENDIRME KAPSAMIMIZ