Tekstil Sertifikasyon Merkezi 2011 - 2016

Sınav Taahhüdü ve Sertifika Kullanım Sözleşmesi

Adaylar teorik sınavlardan önce internet veya sınav merkezleri aracılığıyla vermiş olduğu kimlik bilgilerinin yer aldığı PR.05-F.03 Personel Belgelendirme Başvuru Formunu kontrol eder ve başvuru formunda bulunan taahhüt metnini onaylayarak imzalar. Adayların taahhüt metni ile beraber Sertifika Kullanım Sözleşmesini de imzalamaları gerekmektedir. Sertifika Kullanım Sözleşmesi’ne bu linkten ulaşabilirsiniz.

Taahhüt Metni

  • Aday, başvuru formunda yer alan kişisel bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder.
  • Aday, www.tekstilsertifikasyon.com sitesinde yer alan Sınav Kurallarına uyacağını taahhüt eder.
  • Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra, uygun kontenjanın sağlanması halinde internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez.
  • Sınavlar, teorik ve performans olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Her birimden başarılı olma notu ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenir. Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden ve ilgili seçmeli birimlerden sınava girmesi ve başarılı olması gerekmektedir.
  • Aday, sertifika almaya hak kazandığında www.tekstilsertifikasyon.com sitesinde yer alan Sertifika Kullanım Sözleşmesine uyacağını taahhüt eder.

BELGELENDIRME KAPSAMIMIZ