Tekstil Sertifikasyon Merkezi 2011 - 2016

Sınav Taahhüdü ve Sertifika Kullanım Sözleşmesi

Adaylar teorik sınavlardan önce internet veya sınav merkezleri aracılığıyla vermiş olduğu kimlik bilgilerinin yer aldığı PR.05-F.03 Personel Belgelendirme Başvuru Formunu kontrol eder ve başvuru formunda bulunan taahhüt metnini onaylayarak imzalar. Adayların taahhüt metni ile beraber Sertifika Kullanım Sözleşmesini de imzalamaları gerekmektedir. Sertifika Kullanım Sözleşmesi’ne bu linkten ulaşabilirsiniz.

Taahhüt Metni

 1. Aday, bu formda yer alan kişisel bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder.
 2. Aday vermiş olduğu kişisel bilgilerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ve gerektiğinde Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) iletileceğini kabul eder.
 3. Aday sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağını; bu durumun tespit edilmesi halinde sınavının geçersiz sayılacağını ve hiçbir hak talep etmeyeceğini taahhüt eder.
 4. Aday, www.tekstilsertifikasyon.com sitesinde yer alan Sınav Kurallarına uyacağını taahhüt eder.
 5. Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra, uygun kontenjanın sağlanması halinde internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez.
 6. Sınavlar, teorik ve performans olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Her birimden başarılı olma notu ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenir. Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden ve ilgili seçmeli birimlerden sınava girmesi ve başarılı olması gerekmektedir.
 7. Adayın sınavda başarısız olduğum birim / birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden ikinci defa sınava girme hakkı bulunmakta olup, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınav hakkı bulunmaktadır.
 8. Aday yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını kabul eder.
 9. Aday, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadığı, sınav görevlilerinin ve kendi can güvenliğini tehlikeye atması durumunda sınavının durdurularak, sınavdan başarısız sayılacağını kabul eder.
 10. Aday İtiraz ve şikayet süreci ile ilgili Tekstil Sertifikasyon Merkezi prosedürlerine (www.tekstilsertifikasyon.com adresinde yer almaktadır) uyacağını kabul eder.
 11. Aday, sertifika almaya hak kazandığında www.tekstilsertifikasyon.com sitesinde yer alan Sertifika Kullanım Sözleşmesini imzalayacağını taahhüt eder.
 12. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde Tekstil Sertifikasyon Merkezi hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

BELGELENDIRME KAPSAMIMIZ