Tekstil Sertifikasyon Merkezi 2011 - 2016

Gözetim

Belge geçerlilik süresi içinde gerçekleştirilen gözetimler ikinci yılın sonunda gerçekleştirilir. İkinci yılın sonunda TSM gözetime girecek kişilere sms veya mail ile bildirimde bulunarak 6 ay içerisinde gözetim şartlarını tamamlamalarını bekler. TSM adayın çalıştığı iş yeri ile de iletişime geçerek adayın gözetim şartlarını yerine getirmesi gerektiğini bildirir. 6 ay içerisinde gözetim şartlarını yerine getirmeyene adayın belgesi 12 ay askıya alınır. Gözetim şartlarını sağladığı takdirde belge askıdan kaldırılarak, geçerliliğini sürdürür. Askı süresi boyunca gerekli şartları sağlayamayan belge sahibinin belgesi karar verici tarafından iptal edilir.
İplik mesleklerindeki yeterliliklerden belge sahibi olan kişilerin gözetimi, çalıştığı kurum yetkilisine PR.05-F.06-1 İplik Gözetim Formu ve PR.05-F.12-01 veya PR.05-F.12-02 Gözetim Performans Değerlendirme Formu ‘nu onaylatarak, formlarda istenen belge ekleri ile birlikte TSM’ye iletmesi ile gerçekleştirilir.
Terbiye mesleklerindeki yeterliliklerden belge sahibi olan kişilerin gözetimi, PR.05-F.06-2 Terbiye Gözetim Formunu doldurarak istenen belge eklerini TSM’ye iletmesi ile gerçekleştirilir.
Gözetim evraklarını getiren adayların onayları, karar verici tarafından maksimum 1 ay içerisinde PR.05-F.26 Gözetim Onay Formu ile verilir. Gözetim süresi içerisinde evraklarını getirmeyen adayın belgesi gözetim süresi sonunda askıya alınır. Belgenin gözetimden geçerek devamlılığına veya askıya alınmasına, askı süresi içerisinde gözetim şartlarını yerine getiren adayın belgesinin askıdan alınmasına yada iptaline PR.05-F.26 Gözetim Onay Formu ile karar verici, karar verir.

BELGELENDIRME KAPSAMIMIZ