Tekstil Sertifikasyon Merkezi 2011 - 2016

Belgelendirme Süreci Avantajları

Belgelendirme süreci çalışanı ve işvereni çeşitli avantajlar ile ödüllendirmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi çalışan iş yeri açma hakkı, okullarda çalışabilme hakkı, KOSGEB teşvikleri ve zorunlu mesleki eğitimin gerektirdiği alanlarda çalışabilme haklarına sahip olurken, işveren 25.02.2011 tarihli 6111 sayılı İş Kanunun ilgili maddesi (Geçici 10'uncu madde) kapsamındaki teşviklerden yararlanabilecektir.

 

Ek-1 6111 Sayılı Torba Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşvikleri

Ek-2 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin İş Yeri Açma Hakkını Elde Etmesi

Ek-3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin Okullarda Çalışabilmesi

Ek-5 KOSGEB Tarafından Verilen Belgelendirme Destekleri

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

BELGELENDIRME KAPSAMIMIZ