Tekstil Sertifikasyon Merkezi 2011 - 2016

Askıya Alma ve İptal

TSM, sertifika sahibinin Sertifikasının kullanımını, aşağıda yer alan hallerden birinin varlığı halinde Belgelendirme Sorumlusunun onayı ile belirli bir süreliğine askıya alma hakkına sahiptir.

Askıya alma nedenleri;
• Sertifikasyon sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
• Gözetim kriterlerini yerine getirmemesi,
• Logo kullanım şartlarına uymaması,

Sertifika sahibi, sertifikasının askıya alınma kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logo kullanımını durdurmak zorundadır.

Askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Askıya alma ve iptal süresince, sertifika sahibi ve çalıştığı kuruluş, ilgili sertifikaya ait haklardan faydalanamaz.

TSM, Sertifikanın askıya alınmasına dair kararları, TSM yayınlarında ve/veya web sitesinde gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir.

Sertifikanın askıya alınma nedeninin yapılan denetim neticesinde giderildiği kanıtlandığında, Belgelendirme Sorumlusu kararı ile Sertifika askıdan kaldırılır.

TSM tarafından verilen Sertifikalar, UY’lerde belirtilen gözetim şartlarına uyulmaması, PR.15 Logo ve Belge Kullanımı Prosedürü’ne uygun olmayan hususların tespit edilmesi, yeniden Belgelendirme ve Gözetim süreçlerinde yanıltıcı, sahte veya yanlış bilgilerin beyan edildiğinin tespit edilmesi durumlarında, askı süresi sonunda iptal edilir.

Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından TSM’nin yetkilerinin iptali durumunda; belgenin geçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme yapılmaz ve belge iptal olur.

BELGELENDIRME KAPSAMIMIZ