Genel Bilgi

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’nin” (UYEP) genel amacı, iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumu kolaylaştırmaktır.

Projenin özel amacı ise, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu, tüm seviyelerde ölçme, değerlendirme ve belgelendirme için uygun bir sistem geliştirerek, meslek standartları temelinde verimli ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması ve işletilmesi için MYK ve Meslek Standardı Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri’nin (VOC-Test Merkezleri) desteklenmesidir.

UYEP Projesi kapsamında “VOC-test Merkezleri” başlıklı hibe programı ile Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ’ne uyumlu bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi için tekstil, otomotiv, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile hazır giyim ve deri sektörlerinde VOC-TEST Merkezlerinin kurulması öngörülmüştür. Söz konusu öncelikli 11 sektörde faaliyet gösteren toplam 26 Hibe Faydalanıcısı kurum, UYEP Hibe Projesine dâhil edilmiştir.

 

Genel Bilgi

Proje İçeriği

Proje Hedefi

Ortak ve İştirakçılar

Proje Etkinlikleri

Proje Faaliyetleri

Faydalı Linkler